Suvaitsevaisuus, kehitys, perinne

Asukkaat & yhteiskunta

Oman on nuori murrostilassa oleva kansakunta. Puolet asukkaista on nuorempia kuin 18 vuotta. Maan terveysjärjestelmä toimii erinomaisesti, WHO luokitteli sen tehokkaimmaksi koko maailmassa. Sen ansiosta odotettu elinikä nousi viimeisten 20 vuoden aikana noin 49 vuodesta 71 vuoteen.

Omanilaisten kasvoista ja kielistä kuvastuu heidän pitkä perinteensä merenkulkukansana.

Monet perheet elivät useiden sukupolvien ajan vanhoissa kauppapaikoissa Itä-Afrikassa ja Belutsistanissa, puhuvat tänäänkin vielä suahelia ja urdua. Ihonvärillä ei ole merkitystä. Vieras työvoima tulee useimmiten Intiasta ja Pakistanista, pieni määrä Euroopasta.

Naisilla on Omanissa sama yhteiskunnallinen merkitys kuin miehillä. He käyvät töissä, heitä löytää johtavista asemista samoin kuin hallitusviroista. Oman on ainoa Persianlahden valtio, jossa on naispuolisia ministereitä. Monet naiset pukeutuvat perinteisesti, mutta monet myös länsimaisesti. Omanissa ei ole huntupakkoa, mutta yliopistossa kuitenkin varataan määrätty määrä opiskelupaikkoja miehille, sillä siellä nuoret naiset ovat enemmistö.

«Valtion päämies on sulttaani.»

Sulttaanikunnalla on vuodesta 1996 perustuslaki. Parlamentti koostuu kahdesta kamarista, konsultatiivineuvostosta ja valtioneuvostosta. Kaikilla yli 21-vuotiailla naisilla ja miehillä on aktiivinen ja passiivinen äänestysoikeus.

Maan elämä on muuttunut huomattavasti sulttaani Qaboosin hallituskaudella vuodesta 1970. Vuonna 1970 heimoriidat olivat vielä jokapäiväinen asia, lukutaidottomuus ja sairaudet yleisiä. Nykyään maassa on esikuvallinen koulu- ja terveysjärjestelmä. Hyvä nykyaikainen infrastruktuuri helpottaa elämää myös syrjäisillä alueilla.

Islami on yhdysside maan eri ryhmien välillä ja takaa kulttuurisen identiteetin myös muutosten aikana. Omanissa on oma muoto islamista – ibadiyah. Vuodelta 700 peräisin oleva koulukunta, johon suurin osa omanilaisista kuuluu, on perusteissaan demokraattinen, suvaitseva ja rauhanmielinen. Omanissa on myös kristillisiä ja protestanttisia kirkkoja sekä hindutemppeleitä.